บริษัท  ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่) 

อาคาร PIN POWER

เลขที่ 280,282,284 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง136 

แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240

02-3721171

062-3592344